Vážené klienti,


obracíme se na Vás v souvislosti se situací, ve které v současné době nachází naše společnost FIRO-tour a.s., abychom Vás tímto informovali o dalším postupu v této nelehké době.


Úvodem bychom rádi uvedli, že v současné době činíme veškeré kroky k záchraně třicetileté tradice poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu pod značkou FIRO-tour a.s. Za tuto dobu podnikání a odbavení statisíců spokojených klientů jsme si dokázali vydobýt své místo na tuzemském i zahraničním trhu.

Překážkám v podnikání a situaci, jež zasáhla nejen cestovní ruch v likvidační intenzitě jsme odhodláni čelit, ale zároveň dostát svým závazkům a svému jménu.


SLAVIA pojišťovna a.s. na základě svého šetření dospěla k závěru, že jsou splněny podmínky k uplatnění nároků na pojistné plnění z pojištění záruky cestovní kanceláře – číslo pojistné smlouvy 5900022700. Pojistné plnění Vám bude poskytnuto v zákonem stanovené lhůtě.

Nahlásit škodní událost můžete:

prostřednictvím on-line hlášenky na adrese: https://www.slavia-pojistovna.cz/nahlaseni-skody/

a dále také každý pracovní den od 8:00 do 18:00 na telefonním čísle 255 790 111.Prosíme Vás o trpělivost a spolupráci, je v zájmu nás všech, aby byl Váš požadavek vyřízen co nejdříve.

Děkujeme za pochopení.

S úctou

FIRO-tour a.s