Pokud si po výběru a zaplacení jedné služby cestovního ruchu zarezervujete další služby cestovního ruchu související s Vaší cestou či pobytem prostřednictvím naší cestovní kanceláře FIRO-tour a.s., Národní 37/38, 110 00 Praha 1, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 11654, IČ: 27869237, DIČ: CZ27869237, tel: + 420 210 000 210, NEBUDOU se na Vás vztahovat práva přiznávaná zákazníkům, kteří si sjednali zájezd podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici (EU) 2015/2302.

Naše cestovní kancelář FIRO-tour a.s. proto neponese odpovědnost za řádné poskytnutí těchto dalších služeb cestovního ruchu. V případě problémů se obraťte na příslušného poskytovatele služby.

Při rezervaci jakýchkoli dalších služeb cestovního ruchu během stejné návštěvy naší rezervační stránky se tyto služby cestovního ruchu stanou součástí spojených cestovních služeb. V takovém případě má cestovní kancelář FIRO-tour a.s., jak vyžaduje právo Evropské unie, zajištěnu ochranu za účelem vrácení ceny, kterou jste zaplatil(a) cestovní kanceláři za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu jejího úpadku. Upozorňujeme, že z výše uvedeného nevyplývá právo na vrácení ceny za službu poskytovanou jiným poskytovatelem, v případě jeho úpadku.

Cestovní kancelář FIRO-tour a.s. si zajistila ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka) u UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, IČ: 49240480, www.uniqa.cz, zastoupené společností FIDUCIA, s.r.o., Hlavní 681/97, 141 00 Praha 4, IČ: 27082121, www.fiducia.cz, kontaktní údaje: FIDUCIA, s.r.o., Národní třída 10, 110 00 Praha 1, tel.: +420 272 101 020, e-mail: fiducia@fiducia.cz, na tento subjekt se zákazník může obrátit v případě, že byly služby cestovního ruchu odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře.

Poznámka: Tato ochrana pro případ úpadku nezahrnuje smlouvy s jinými stranami než UNIQA pojišťovna zastoupené společností FIDUCIA, s.r.o., které mohou být plněny navzdory úpadku cestovní kanceláře FIRO-tour a.s.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., a § 2521 až 2549 a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., dostupnými na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz).